• 2015-11-10
 • Juvenes Pro Medicina, 22–23 kwietnia 2016 r.
 • W imieniu prof. dr hab. n. med. Ewy Sewerynek oraz Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w 54. Ogólnopolskiej i 12. Międzynarodowej edycji Konferencji Juvenes Pro Medicina, która odbędzie się w dniach 22–23 kwietnia 2016 roku.

 • Czytaj >>
 • 2015-07-16
 • XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Aerozoloterapia u dzieci, wady wrodzone, współczesne możliwości leczenia alergii pokarmowej oraz telemedycyna w kardiologii dziecięcej – to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wydarzenie odbędzie się 17–19 września 2015 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu.

 • Czytaj >>
 • 2015-05-18
 • „Neurologia noworodka w praktyce klinicznej”
 • Szanowni Państwo,
  chcemy serdecznie Państwa zaprosić na konferencję pt.:
  „Neurologia noworodka w praktyce klinicznej”

 • Czytaj >>
 • 2015-04-29
 • Juvenes Pro Medicina 2015: 11th International & 53rd Polish Training & Scientific Conference of Students’ Scientific Societies and Junior Doctors
 • Juvenes Pro Medicina jest jedną z największych konferencji naukowo-szkoleniowych w centralnej Polsce. Konferencja odbywająca się każdego roku od ponad 50 lat miała swoją pierwszą edycję w 1962 roku.

 • Czytaj >>
 • 2015-03-26
 • IV Ogólnopolskim Kongresie Praw Pacjenta – jak skutecznie bronić się przed roszczeniami Pacjentów?
 • Szanowni Państwo,
  W imieniu Grupy DMP Pragniemy Zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji jednego z najbardziej prestiżowych wydarzeń, a mianowicie „IV Ogólnopolskim Kongresie Praw Pacjenta – jak skutecznie bronić się przed roszczeniami Pacjentów?”.

 • Czytaj >>
 • 2015-03-25
 • 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC) 7–10 maja 2015 roku, Warszawa
 • 11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC) jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej międzynarodową konferencją studencką, na której poruszane są zagadnienia z zakresu medycyny, stomatologii i innych nauk biomedycznych.

 • Czytaj >>
 • 2015-03-12
 • XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów i Lekarzy Medycyny Rodzinnej
 • „Aktualne standardy diagnostyki i leczenia w pediatrii oraz medycynie rodzinnej”

 • Czytaj >>
 • 2015-03-12
 • VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej
 • Tematami wiodącymi spotkania będą wady wrodzone układu moczowego i ich konsekwencje, psychospołeczne aspekty chorób nerek jako chorób przewlekłych oraz nowości w nefrologii dziecięcej.

 • Czytaj >>
 • 2015-02-26
 • IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy Neuroimmunologii Klinicznej – Stwardnienie Rozsiane i Inne Choroby Demielinizacyjne”
 • Serdecznie zapraszamy na IX Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Postępy Neuroimmunologii Klinicznej – Stwardnienie Rozsiane i Inne Choroby Demielinizacyjne”, która odbędzie się w dniu 22 maja 2015 roku i będzie forum wymiany doświadczeń w klinicznej neuroimmunologii.

 • Czytaj >>
 • 2015-02-16
 • WSPÓŁCZESNE WYZWANIA BIOLOGII I MEDYCYNY
 • I zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej

  X konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji immunotoksykologii i immunomodulacji Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

 • Czytaj >>