Bateria guzikowa w jamie nosowej – seria przypadków
1 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150, Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia
2 Hospital Universiti Sains Malaysia, Health Campus USM, 16150, Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia
3 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, Hospital Raja Perempuan Zainab II, 15586 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
Correspondence: Wan Nur Anis Wan Draman, MD, Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150, Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia, e-mail: nuranisarman@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 88–92
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0016
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
ABSTRACT

W grupie pacjentów pediatrycznych sytuacje przypadkowego lub zamierzonego wprowadzenia ciała obcego do jamy nosowej są dość częste. Zwykle dotyczą dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat – z uwagi na ich skłonność do poznawania nowych przedmiotów. Choć baterie guzikowe jako ciało obce w jamie nosowej występują w praktyce klinicznej rzadko, są one powszechne w środowisku dzieci i mogą być bardzo groźne. Niebezpieczeństwo to wynika z możliwości wywołania martwicy rozpływnej prowadzącej do poważnego miejscowego uszkodzenia tkanek. W przypadku niepewności diagnostycznej dotyczącej charakteru ciała obcego znajdującego się w jamie nosowej należy mieć na uwadze, iż może nią być bateria guzikowa, i niezwłoczne je usunąć. W pracy przedstawiono trzy przypadki zaklinowania baterii guzikowej w jamie nosowej w celu podkreślenia związanego z tym niebezpieczeństwa oraz znaczenia wczesnego rozpoznania i leczenia. Niezwłoczna interwencja może zapobiec poważnemu miejscowemu uszkodzeniu tkanek prowadzącemu do późnych powikłań, takich jak perforacja przegrody nosowej.

Keywords: ciało obce, jama nosowa, bateria guzikowa, perforacja przegrody nosowej