List of Reviewers

The PEDIATRIA I MEDYCYNA RODZINNA sincerely expresses gratitude to the following colleagues who reviewed articles submitted do the journal.

 • Dr n. med. Agata Będzichowska (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny – WIM, Warszawa)
 • Dr n. med. Łukasz Dembiński (Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny – WUM, Warszawa)
 • Dr n. med. Beniamin Grabarek (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie, Kraków)
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Jobs (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa)
 • Prof. Anna Jung (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa)
 • Dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa)
 • Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. Instytutu (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa)
 • Prof. Bożena Kociszewska-Najman (Klinika Neonatologii, WUM, Warszawa)
 • Dr hab. n. med. Sławomir Lewicki, prof. WIHE (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego, Warszawa)
 • Dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałko (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa)
 • Dr n. med. Joanna Milart (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa)
 • Dr n. med. Józef Mróz (Klinika Rehabilitacji, WIM, Warszawa)
 • Dr n. med. Małgorzata Placzyńska (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa)
 • Dr Małgorzata Sopińska (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa)
 • Prof. Maria Szczepańska (Katedra i Klinika Pediatrii, Oddział Nefrologii Dziecięcej z Pododdziałem Dializoterapii Dzieci, SUM w Katowicach, Zabrze)
 • Dr hab. n. med. Kornel Szczygielski (Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, WIM, Warszawa)
 • Prof. Leszek Szydłowski (Klinika Kardiologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Katowice)
 • Dr n. med. Agata Wawrzyniak (Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, WIM, Warszawa)
 • Dr n. biol. Robert Zdanowski (Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych, WIM, Warszawa)
 • Prof. Krzysztof Zeman (Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź)
 • Dr n. med. Janusz Żuber (WIM, Warszawa)