Lista recenzentów współpracujących z czasopismem „Pediatria i Medycyna Rodzinna” w 2017 roku

Prof. Kurt Ammer (Austria)
Dr hab. n. med. Katarzyna Jobs (Warszawa)
Dr hab. n. med. Bolesław Kalicki (Warszawa)
Prof. Adriana Nica (Rumunia)
Lek. med. Anna Płatek (Warszawa)
Prof. Francis J. Ring (Wielka Brytania)
Prof. Kemal Sarica (Turcja)
Prof. Maria Szczepańska (Zabrze)
Prof. Leszek Szydłowski (Katowice)
Prof. Krzysztof Zeman (Łódź)
Dr n. med. Janusz Żuber (Warszawa)