Stwardnienie boczne zanikowe – choroba neuronu ruchowego. Prezentacja przypadku

1 Katedra Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice, Polska. Kierownik Katedry: dr hab. Cezary Kucio, prof. nadzw. AWF Katowice
2 Katedra Pedagogiki, kierunek fizjoterapia, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, Polska. Kierownik Katedry: prof. dr hab. Marek Walancik
3 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskim, Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Bytom, Polska. Kierownik: prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń
4 Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, Polska. Dyrektor Instytutu: dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD
Adres do korespondencji: Dr n. o kult. fiz. Jarosław Pasek, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej oraz Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej w Bytomiu, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskim, Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, Polska, tel.: +48 32 786 16 30

Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 112–118
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0010
STRESZCZENIE

Stwardnienie boczne zanikowe, znane jako choroba Charcota, dotyczy uszkodzenia neuronów ruchowych; jest to postępujące neurodegeneracyjne schorzenie powodujące patologiczne osłabienie mięśni, porażenia i niewydolność oddechową. Etiologia choroby oraz patogeneza wciąż pozostają nieznane. Większość chorych przeżywa tylko od 2 do 5 lat od momentu rozpoznania. Do tej pory nie ma skutecznej terapii. W pracy przedstawiono wyniki leczenia pacjentki z postępującą postacią stwardnienia bocznego zanikowego. Do oceny posłużono się skalą Functional Rating Scale, w której chora uzyskała 21 punktów. Zaniki mięśniowe oraz przykurcze były znacznie nasilone. W badaniu elektromiograficznym odnotowano zmiany unerwienia w ocenianych mięśniach. Wzrastająca liczba chorych wymaga wielokierunkowego działania, odnoszącego się do problemów fizycznych, emocjonalnych oraz potrzeb żywieniowych. Stwardnienie boczne zanikowe to choroba nieuleczalna, możliwe jest jednak łagodzenie jej objawów poprzez systematyczne prowadzenie rehabilitacji ruchowej.

Słowa kluczowe: SLA, stwardnienie boczne zanikowe, fascykulacje, choroba neuronu ruchowego