Niedrożność brodawki Vatera i żółtaczka mechaniczna spowodowana przez ognisko ektopowej trzustki
1 Oddział Chirurgii Ogólnej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, Polska. Ordynator: dr n. med. Adam Rogowski-Tylman
2 Student III roku, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Adres do korespondencji: Lek. med. Krzysztof Ciesielski, ul. Kopernika 29 A, 95-010 Stryków, Polska, tel.: +48 607 340 904, e-mail: krzysztofciesielski1@wp.pl
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 227–230
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0022
STRESZCZENIE

Trzustka ektopowa definiowana jest jako obecność normotypowego utkania trzustki poza jej anatomicznym położeniem bez jakiegokolwiek nerwowego lub naczyniowego połączenia z właściwym narządem. Żołądek i dwunastnica to lokalizacje ektopowej trzustki najczęściej dające objawy kliniczne. Dotychczas opisano 22 przypadki takiej lokalizacji, z czego u 16 pacjentów zmiana znajdowała się w brodawce większej dwunastnicy, a u 6 w przewodzie żółciowym wspólnym. Nasilenie żółtaczki zależy od rozmiaru ogniska ektopowego. Leczenie podejmuje się jedynie w przypadku występowania objawów klinicznych lub stwierdzenia nowotworu w ektopii, a wybór metody leczenia zależy od wielkości i lokalizacji zmiany. Rokowanie jest pomyślne, nawet w przypadku wystąpienia następstw odległych. Artykuł prezentuje przypadek 54-letniego mężczyzny, u którego ognisko ektopowej trzustki w okolicy brodawki Vatera stało się przyczyną niedrożności ujścia przewodu żółciowego wspólnego do dwunastnicy, a w efekcie żółtaczki mechanicznej.

Słowa kluczowe: trzustka ektopowa, cholestaza, cholecystektomia, niedrożność brodawki Vatera