Przygotowanie chorego do operacji alloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego jako istotny element zapobiegania zakażeniu okołoprotezowemu
Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Oddział Ortopedii Dorosłych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński, Ordynator Oddziału: dr n. med. Jerzy Białecki
Adres do korespondencji: Klinika Ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Oddział Ortopedii Dorosłych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, e-mail: jerzybialecki@pro.onet.pl
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (2), p. 205–209
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0018
STRESZCZENIE

Protezoplastyka dużych stawów kończyny dolnej jest powszechnie akceptowaną i stosowaną metodą leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów. Jak każda interwencyjna metoda leczenia obarczona jest ryzykiem powikłań. Do najbardziej obciążających chorego należy zakażenie okołoprotezowe. Wystąpienie tego typu komplikacji kwalifikuje chorego do kolejnych operacji, w znacznym stopniu upośledzających codzienną aktywność i komfort życiowy. Infekcje w obrębie układu kostno- -stawowego stanowią duże wyzwanie lecznicze. Ma to związek zarówno z ubogą penetracją antybiotyków do przedziału (układu) kostno-stawowego, jak i ze zwiększającą się lekoopornością patogenów. Konieczność wielotygodniowej antybiotykoterapii, jako uzupełnienie leczenia operacyjnego, stanowi dodatkowe obciążenie finansowe. Wdrożenie schematu profilaktyki pierwotnej zakażenia okołoprotezowego pozwala w istotnym stopniu zredukować ryzyko wystąpienia tego powikłania. W artykule omówiono odmienność charakteru infekcji w obrębie narządu ruchu oraz wokół implantów ortopedycznych. Przedstawiono najistotniejsze zasady zapobiegania septycznym powikłaniom całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, poprzez omówienie najczęstszych źródeł infekcji pierwotnej. Zaproponowano algorytm postępowania oparty na badaniach diagnostycznych redukujących ryzyko powikłań infekcyjnych i zwiększających bezpieczeństwo przeprowadzenia interwencji chirurgicznej (zabiegu chirurgicznego), jak również szanse na dobry wynik odległy.

Słowa kluczowe: plastyka rekonstrukcyjna stawu biodrowego, zakażenia bakteryjne, zakażenia ran chirurgicznych, prewencja pierwotna, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa