Nietypowy przebieg zapalenia tkanek miękkich, najprawdopodobniej spowodowany zakażeniem Actinomyces – opis przypadku

1 Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, Polska
2 Oddział Chirurgii Dziecięcej SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym im. Dzieci Warszawy, Dziekanów Leśny, Polska. Ordynator Oddziału: dr hab. n. med., prof. PSW Beata Jurkiewicz
Adres do korespondencji: Dr hab. n. med., prof. PSW Beata Jurkiewicz, Oddział Chirurgii Dziecięcej SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym im. Dzieci Warszawy, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny,
e-mail: beatajurkiewicz@wp.pl

Pediatr Med Rodz 2016, 12 (3), p. 337–343
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0035
STRESZCZENIE

Promienica jest bardzo rzadką przyczyną zapalenia tkanek miękkich okolicy warg sromowych u dziewczynek. Charakteryzuje się występowaniem twardych nacieków zapalnych z towarzyszącymi włóknieniem, ropniami i przetokami. Niecharakterystyczny przebieg utrudnia ustalenie właściwego rozpoznania. W artykule autorzy przedstawili trudności w diagnostyce i leczeniu zapalenia tkanek miękkich okolicy sromu o prawdopodobnej etiologii promieniczej u 7-letniej dziewczynki. Pacjentka była dwukrotnie hospitalizowana, w tym trzy razy operowana z powodu stanu zapalnego i ropnia w obrębie warg sromowych. W posiewach treści z ropnia wyhodowano Staphylococcus aureus MRSA. Stosowano leczenie ogólnoustrojowe antybiotykami z sześciu różnych grup, nie uzyskano jednak poprawy stanu miejscowego. Ropień płukano roztworem gentamycyny, stosowano maści steroidowe oraz fizykoterapię bez efektu. Ze względu na przewlekły przebieg oraz słabą odpowiedź na leczenie wysunięto podejrzenie zakażenia promieniczego. Podawano penicylinę przez łączny okres 3 miesięcy, uzyskując szybką poprawę i ostatecznie pełne wyleczenie dziecka. Pomimo braku potwierdzenia promieniczej etiologii zakażenia w posiewach oraz badaniu histopatologicznym przebieg terapii pozwala podejrzewać zakażenie Actinomyces.

Słowa kluczowe: promienica, antybiotykoterapia, zapalenie, ropień