2017, Vol 13, No 1
Ludzkie mleko – fakty i mity
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 11–20
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0001
STRESZCZENIE

Mleko matki to najwłaściwszy pokarm dla nowo narodzonego dziecka. Na początku gruczoły mlekowe produkują siarę, która jest bogata w białka (w tym przeciwciała), a wraz z czasem laktacji kobiece mleko stopniowo dojrzewa i zmienia swój skład. Ma to zapewnić młodemu organizmowi optymalne warunki do prawidłowego rozwoju. Mleko w swoim składzie obok tłuszczów, białek oraz węglowodanów zawiera również witaminy i minerały. Lipidy biorą udział w rozwoju całego układu nerwowego, proteiny zaś w odpowiednim funkcjonowaniu układu pokarmowego i immunologicznego. Węglowodany są odpowiedzialne za rozwój flory fizjologicznej jelit oraz odporność przeciwko drobnoustrojom. Pediatrzy rekomendują karmienie piersią do 12. miesiąca życia dziecka, jednak nie zawsze jest to możliwe. Zdarzają się stany, zarówno ze strony matki, jak i dziecka, w których jest to przeciwwskazane. W takiej sytuacji kobiety decydują się na zastosowanie mieszanek mlekozastępczych, opartych na mleku krowim. Jednak ze względu na różnice w składzie obu produktów nawet najlepsze mleko sztuczne nigdy nie będzie równie doskonałe dla niemowlęcia co pokarm naturalny. Artykuł podsumowuje aktualną wiedzę na temat składu mleka kobiecego i funkcji poszczególnych jego składników, a także porównuje właściwości mleka kobiecego oraz krowiego.

Słowa kluczowe: mleko kobiece, karmienie piersią, siara, mleko krowie
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Retinopatia wcześniaków – etiopatogeneza i leczenie
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 22–28
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0002
STRESZCZENIE

Retinopatia wcześniaków należy do grupy retinopatii proliferacyjnych. Występuje u wcześniaków z bardzo niską masą urodzeniową, leczonych tlenem o wysokim stężeniu. Szacuje się, że jest przyczyną upośledzenia widzenia u około 50 000 dzieci rocznie. Lata 50. i 70. ubiegłego wieku to okresy wystąpienia dwóch epidemii retinopatii wcześniaków. W ostatnich latach w krajach rozwijających się następuje kolejny wzrost zachorowań, który w literaturze określa się mianem trzeciej epidemii. Wysokie stężenie tlenu w uzupełniającej tlenoterapii uważano dotychczas za główny czynnik ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków. Istnieją jednak doniesienia o pojawieniu się tej choroby u pacjentów, u których nie zastosowano terapii tlenem. Niska masa urodzeniowa i wczesny wiek ciążowy są dobrze znanymi czynnikami ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków. Do innych ważnych czynników należą płeć, ciąża mnoga, krwawienie dokomorowe i transfuzje krwi. Wystąpieniu tej choroby można zapobiegać dzięki badaniom przesiewowym wykonywanym przez okulistę w okresie kilku tygodni po urodzeniu. Za standardowe leczenie retinopatii wcześniaków uznaje się laserową fotokoagulację siatkówki, której zasadniczym celem jest zahamowanie rozwoju proliferacji włóknisto-naczyniowych. W przypadku wystąpienia progresji choroby pomimo zastosowania fotokoagulacji laserowej konieczne jest leczenie operacyjne. Podejmowane są również próby zastosowania leków blokujących czynniki wzrostu nieprawidłowych naczyń. Celem pracy jest przedstawienie patomechanizmu i czynników odgrywających ważną rolę w rozwoju retinopatii wcześniaków oraz opis aktualnych metod leczenia tej choroby. Informacje te mają pomóc pediatrom i lekarzom rodzinnym zaktualizować wiedzę na temat retinopatii wcześniaków.

Słowa kluczowe: retinopatia wcześniaków, etiopatogeneza, leczenie
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Podstawowe zasady żywienia pozajelitowego
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 29–39
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0003
STRESZCZENIE

Żywienie pozajelitowe pozwala dostarczyć wszelkich niezbędnych składników odżywczych do krwiobiegu z pominięciem przewodu pokarmowego u pacjentów, u których niemożliwe jest stosowanie konwencjonalnego żywienia doustnego lub dojelitowego. Świadomość, jak istotnym problemem jest odpowiednie odżywianie chorego człowieka, towarzyszy ludziom od dawna. Świadczą o tym pierwsze próby prowadzenia odżywiania z pominięciem przewodu pokarmowego podejmowane już w XVII wieku. Zbliżone do obecnych, współczesne metody odżywiania opracowano w XX wieku i ciągle są doskonalone. Żywienie prowadzone jest przy pomocy specjalnie przygotowanych preparatów, w których znajdują się wszelkie niezbędne składniki odżywcze w najlepiej przyswajalnej formie. Mieszanki dostosowane są do indywidualnego zapotrzebowania pacjenta, wynikającego z choroby podstawowej. Występują w formie gotowych preparatów lub oddzielnych butelek. Metodę podawania żywienia dobiera się na podstawie przewidywanego czasu jego prowadzenia. Stany chorobowe wiążą się ze zwiększonym katabolizmem i jednocześnie większym zapotrzebowaniem na energię i składniki odżywcze. Często prowadzi to do rozwoju albo pogłębienia niedożywienia, co niekorzystnie wpływa na rekonwalescencję po zabiegach, ogólny stan chorego oraz zwiększa ryzyko powikłań szpitalnych. Jak każda procedura medyczna żywienie pozajelitowe wiąże się z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Przestrzeganie zasad pielęgnacji miejsca podania oraz przygotowywanie odpowiednich mieszanek, dopasowanych do pacjenta, pozwala zminimalizować ryzyko niepożądanych działań. Konieczne jest wczesne rozpoznawanie niedożywienia, szacowanie ryzyka oraz tworzenie planów żywieniowych i włączenie żywienia do terapii. Pozwala to poprawić stan hospitalizowanych pacjentów, przyspiesza ich powrót do zdrowia, skraca czas pobytu w szpitalach oraz zmniejsza koszty leczenia.

Słowa kluczowe: żywienie pozajelitowe, niedożywienie, żywienie pacjenta, metody żywienia, mieszanki żywieniowe
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Interpretacja wyniku badania przepływu cewkowego moczu w populacji pediatrycznej
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 40–52
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0004
STRESZCZENIE

Uroflowmetria to proste, nieinwazyjne badanie, które powinno stanowić wstęp do diagnostyki pacjentów z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych. Ma ono szczególne znaczenie w populacji pediatrycznej, w której przeprowadzenie kompleksowego badania urodynamicznego, wiążącego się z cewnikowaniem pęcherza moczowego, jest często trudne z powodu braku współpracy z dzieckiem. Należy pamiętać, że podstawowy warunek prawidłowo przeprowadzonej uroflowmetrii to odtworzenie naturalnych warunków mikcji. Po przejściu do interpretacji wyniku badania ocenia się krzywą przepływu, która stanowi wypadkową oporu cewkowego oraz ciśnienia śródpęcherzowego. Stąd też u dzieci głównymi zaburzeniami, których obecność można podejrzewać po wykonaniu uroflowmetrii, są czynnościowa lub anatomiczna przeszkoda podpęcherzowa oraz nadczynność mięśnia wypieracza pęcherza. W warunkach prawidłowych krzywa przepływu jest zbliżona kształtem do dzwonu. Nieprawidłowa krzywa może być spłaszczona, wieżowata, nieregularna, jednak żadna z nich nie jest patognomoniczna dla danej patologii w układzie moczowym. Po wstępnej ocenie wyglądu krzywej należy ocenić, czy wyliczone wartości określające mikcję, takie jak maksymalne tempo przepływu oraz średni przepływ, mieszczą się w granicach normy. W tym celu stworzono nomogramy dla różnych grup wiekowych oraz płci. Ostatnia część uroflowmetrii to ocena zalegania moczu po mikcji. Aktualnie zalecaną metodą oceniającą zaleganie moczu w pęcherzu jest badanie ultrasonograficzne. Wykazano, że objętość moczu zalegająca po mikcji zmniejsza się wraz z wiekiem; zależy ona także od płci oraz objętości pęcherza. Należy podkreślić, że jeden nieprawidłowy wynik uroflowmetrii wymaga powtórzenia badania. Ponadto wynik przepływu cewkowego powinien być interpretowany łącznie z danymi wynikającymi z wywiadu chorobowego.

Słowa kluczowe: uroflowmetria, przepływ cewkowy, badanie urodynamiczne, krzywa przepływu
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Skutki uboczne radioterapii nowotworów głowy i szyi. Metody leczenia odczynów popromiennych w jamie ustnej
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 53–62
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0005
STRESZCZENIE

Nowotwory głowy i szyi wykrywane są w momencie dużego zaawansowania miejscowego, ze względu na bezbólowy charakter oraz mało specyficzne objawy, tj. chrypkę czy ból gardła. Chorują głównie osoby po 50. roku życia. Niska świadomość społeczna dotycząca występowania nowotworów głowy i szyi w połączeniu z rzadkimi wizytami u specjalistów potęgują problem. W efekcie do lekarzy zgłaszają się pacjenci ze źle rokującą chorobą, w bardzo zaawansowanym stadium. Ryzyko jej wystąpienia zwiększa regularne picie alkoholu niskoprocentowego, palenie tytoniu oraz zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego. Lokalizacja nowotworów głowy i szyi w bogato ukrwionym i unerwionym rejonie anatomicznym wymusza stosowanie wysoce specjalistycznego leczenia, tj. intensywnej modulacji wiązki promieniowania w radioterapii. Odczyny popromienne ze względu na czas ujawnienia dzielą się na wczesne (ostre) oraz późne (przewlekłe). Do odczynów wczesnych zaliczane są zapalenie i zwłóknienie błony śluzowej jamy ustnej. Odczyny późne są bardziej dokuczliwe i trwałe – są to m.in. martwica żuchwy czy trwałe uszkodzenie funkcji wydzielniczej ślinianek. Do najczęściej występujących skutków ubocznych radioterapii należy zapalenie błony śluzowej (mucositis). Pacjenci po radioterapii nowotworów głowy i szyi zmagają się ze stale utrzymującą się suchością błony śluzowej jamy ustnej, która wymaga szczególnej pielęgnacji i higieny. Działania profilaktyczne u osób poddawanych radioterapii obejmują: systematyczne usuwanie płytki nazębnej, stosowanie środków do higieny jamy ustnej z dużą zawartością fluoru, utrzymywanie reżimu diety niskocukrowej, regularne badania kontrolne w gabinecie stomatologicznym.

Słowa kluczowe: radioterapia, odczyny popromienne, jama ustna, pielęgnacja
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Elektroniczne papierosy: wpływ na zdrowie, nikotynowa terapia zastępcza, regulacje prawne
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 63–71
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0006
STRESZCZENIE

Działanie konwencjonalnych papierosów na zdrowie człowieka przebadano dość dokładnie. Przez ostatnie 15 lat byliśmy świadkami narodzin elektronicznych papierosów, które są już powszechnie dostępne. Na rynku występuje wiele modeli tych urządzeń. Nadal trwają badania nad ich szkodliwym wpływem na ludzki organizm. Elektroniczny papieros zbudowany jest z systemu zasilającego oraz systemu waporyzującego. Użytkownik zaciąga się aerozolem, który powstaje w wyniku podgrzewania liquidu z nikotyną. Nie zachodzi proces spalania tytoniu, tak jak przy korzystaniu z tradycyjnych papierosów. Skład aerozolu i dymu tytoniowego znacznie się różni. Z 93 szkodliwych związków zawartych w dymie tytoniowym w aerozolu z elektronicznych papierosów występują: aldehyd octowy, aceton, akroleina, formaldehyd i nikotyna. Nie są wytwarzane m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz metale ciężkie. Istnieje coraz więcej dowodów na potencjalne zagrożenia dla zdrowia ze strony elektronicznych papierosów. Pojawiają się raporty o ich negatywnym wpływie na ciążę, układ oddechowy, sercowo-naczyniowy czy psychikę człowieka. Mogą one również sprzyjać procesowi powstania nowotworów. Wzrost popularności elektronicznych papierosów nasuwa pytanie o narażenie osób z otoczenia, palących biernie. Poszukiwane są środki ułatwiające rzucenie palenia tytoniu albo umożliwiające dostarczenie nikotyny do organizmu bez reakcji klasycznego spalania wielu szkodliwych substancji. Elektroniczne papierosy nie są jednak zalecane w nikotynowej terapii zastępczej. Trwają prace nad regulacjami prawnymi dotyczącymi elektronicznego palenia. Celem tego tekstu jest ocena wpływu elektronicznych papierosów na zdrowie człowieka.

Słowa kluczowe: elektroniczne papierosy, liquid, nikotyna, bierne palenie, rzucenie palenia
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Wady postawy u dzieci i młodzieży jako jeden z głównych problemów w rozwoju psychosomatycznym
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 72–78
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0007
STRESZCZENIE

Wada postawy to zespół nieprawidłowości postawy, definiowanych jako niewielkie pojedyncze odchylenia od prawidłowej postawy ciała, które daje się korygować odpowiednimi ćwiczeniami biernymi i czynnymi. Badania dotyczące oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży wykazały, że częstość występowania wad postawy w populacji waha się od 30 do 60%. Największe zagrożenie dla powstania nieprawidłowej postawy ciała istnieje w okresie szybkiego tempa wzrastania, czyli między 5. a 7. rokiem życia, oraz okresie dojrzewania. Do najczęstszych wad postawy w populacji dzieci w Polsce należą: skolioza, młodzieńcza kifoza piersiowa (choroba Scheuermanna) oraz zniekształcenia statyczne kończyn dolnych. Z uwagi na powszechność występowania problemu oraz możliwość zastosowania skutecznej profilaktyki konieczne jest wczesne wykrycie wady postawy poprzez odpowiednio przeprowadzone badanie profilaktyczne. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi ma na celu jak najwcześniejsze rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju dziecka. W testach przesiewowych u dzieci wykrywane są trzy grupy zaburzeń układu motorycznego: boczne skrzywienie kręgosłupa, nadmierna kifoza piersiowa oraz zniekształcenia statyczne kończyn dolnych i asymetria długości kończyn dolnych. Wczesne wykrycie wady zapobiega jej dalszemu pogłębianiu oraz rozwojowi kolejnych nieprawidłowości. Wyniki raportu Health Behaviour in Schoolaged Children na temat zdrowia dzieci wyraźnie pokazują, że w ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba czynników powodujących powstawanie wad postawy. Okres szkolny jest najbardziej optymalny do przeprowadzenia działań prewencyjnych w tym zakresie. U niektórych dzieci pomimo profilaktyki rozwija się wada postawy. Zgodnie z rekomendacjami ekspertów konieczna jest wówczas profilaktyka drugorzędowa, która zapobiega dalszemu utrwalaniu wady, powstawaniu przykurczy mięśniowych i ma na celu tzw. reedukację posturalną. Dobór aktywności fizycznej powinien być adekwatny do rodzaju wady postawy.

Słowa kluczowe: wada postawy, skolioza, płaskostopie, profilaktyka, otyłość
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Monakolina i atorwastatyna w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych – próba pozycjonowania
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 79–92
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0008
STRESZCZENIE

Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie. Z kolei dyslipidemia to najczęściej występujący modyfikowalny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego. Według badania NATPOL 2011 hipercholesterolemię definiowaną jako stężenie cholesterolu całkowitego co najmniej 190 mg/dl rozpoznaje się u 61% dorosłych Polaków. Podstawą interwencji służącej normalizacji stężenia cholesterolu jest postępowanie niefarmakologiczne – modyfikacja stylu życia, w tym przede wszystkim aktywność fizyczna i odpowiednia dieta. Statyny są najważniejszą i najczęściej stosowaną grupą leków w terapii zaburzeń lipidowych, a dowody na redukcję stężeń lipidów i poprawę rokowania dzięki kuracji tymi lekami są silne i jednoznaczne. Statyny należą do leków dobrze tolerowanych i bezpiecznych, o doskonale udokumentowanej w badaniach klinicznych skuteczności w zakresie prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo- -naczyniowego. Pośrednim etapem między postępowaniem niefarmakologicznym a leczeniem statynami może być zastosowanie suplementu diety w postaci monakoliny K, zawartej w czerwonym ryżu drożdżowym, której skuteczność w obniżaniu stężenia cholesterolu potwierdzono w wielu randomizowanych badaniach klinicznych. W codziennej praktyce niejednokrotnie spotyka się pacjentów, którzy nie kwalifikują się do agresywnego leczenia hipolipemizującego, ale leczenie behawioralne nie przynosi u nich spodziewanego rezultatu. Wydaje się, że w takim przypadku może znaleźć zastosowanie terapia monakoliną K. Trzeba jednak z całą siłą podkreślić, iż monakolina K może być jedynie adiuwantem, a nie zastępstwem leczenia behawioralnego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono potencjalne miejsce monakoliny K i atorwastatyny w nowoczesnej farmakoterapii kardiologicznej oraz podjęto próbę zdefiniowania docelowych grup pacjentów dla obu substancji.

Słowa kluczowe: monakolina, atorwastatyna, dyslipidemia, choroby układu sercowo-naczyniowego
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych z wyższym i średnim wykształceniem – badania wstępne
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 94–102
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0009
STRESZCZENIE

Ciąża to wyjątkowy stan fizjologiczny w życiu kobiety. Wiąże się on najczęściej ze znaczną zmianą zachowań zdrowotnych, a w konsekwencji stylu życia. Racjonalne żywienie kobiet ciężarnych zapobiega powikłaniom w czasie ciąży i zapewnia prawidłowy rozwój płodu. Praktyczna realizacja zasad racjonalnego żywienia polega na stosowaniu zrównoważonej i urozmaiconej diety. Ogranicza ona występowanie zarówno niedoborów, jak i nadmiaru składników odżywczych w organizmie. Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych kobiet w ciąży z wyższym i średnim wykształceniem oraz określenie poziomu wiedzy na temat zdrowego stylu życia i jego wpływu na rozwój dziecka. Badania objęły 43 ciężarne kobiety z gdańskich szkół rodzenia, w wieku 20–40 lat, z wyższym i średnim wykształceniem. Przeprowadzono jednorazową ankietę, która dostarczyła informacji o aktualnym stanie wiedzy na temat odżywiania się kobiet ciężarnych oraz o ich zachowaniach zdrowotnych: sposobie żywienia, stosowaniu używek i aktywności ruchowej. W badaniu pilotażowym odnotowano, że 84% ciężarnych wykazało większe zainteresowanie prawidłowym żywieniem w czasie ciąży. Zaobserwowano wzrost liczby spożywanych posiłków w ciągu dnia (69%) oraz porcji owoców i warzyw (98%). Wykazano, że 58,1% respondentek nie zwiększyło konsumpcji słodyczy. Prawidłowy apetyt miało zaledwie 53% badanych, 47% kobiet skarżyło się na brak łaknienia. Alkohol konsumowało sporadycznie 19% badanych, kawę raz dziennie piło 30%, a kilka razy w ciągu dnia – 9%. Żadna kobieta nie paliła tytoniu. Wśród badanych aktywnych fizycznie było 51,2%, a 39,5% uprawiało sport sporadycznie. Przebadana grupa kobiet z wyższym i średnim wykształceniem zmieniła zachowania żywieniowe w czasie ciąży. Wstępna analiza wyników wskazuje na zasadność prowadzenia w szkołach rodzenia edukacji żywieniowej, która pozytywnie wpływa na modyfikacje zachowań zdrowotnych w określonej grupie ciężarnych.

Słowa kluczowe: kobiety w ciąży, zachowania zdrowotne, zmiany w diecie, żywienie
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Obraz kliniczny i epidemiologia atypowych oraz krztuścowych zapaleń płuc u dzieci nieskutecznie leczonych ambulatoryjnie, hospitalizowanych w sezonie infekcyjnym 2015–2016
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 103–107
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0010
STRESZCZENIE

W sezonie jesienno-zimowo-wiosennym wzrasta częstość zachorowań na zapalenia płuc u dzieci – częste są infekcje dróg oddechowych o etiologii Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae oraz Bordetella pertussis. W przebiegu zakażenia bakteriami atypowymi występują nieznacznie podwyższona ciepłota ciała, suchy kaszel i bóle głowy. Jednakże objawy kliniczne nie pozwalają na odróżnienie etiologii poszczególnych atypowych zapaleń płuc. Celem przeprowadzonego badania było określenie charakterystyki klinicznej dzieci chorych na atypowe i krztuścowe zapalenie płuc nieskutecznie leczonych ambulatoryjnie, hospitalizowanych na Oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii w sezonie infekcyjnym 2015–2016. W ocenionym okresie hospitalizowano z powodu zapalenia płuc 507 dzieci w wieku od 5 tygodni do 17,5 roku. Zapalenie płuc o etiologii Chlamydophila pneumoniae i Mycoplasma pneumoniae zostało potwierdzone obecnością przeciwciał w klasie IgA i/lub IgM (wynik dodatni >1,1 RU/ml), a o etiologii Bordetella pertussis – obecnością w surowicy przeciwciał klasy IgA (wynik dodatni >2 IU/ml). U większości pacjentów wykonano zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Etiologię Mycoplasma pneumoniae i/lub Chlamydophila pneumoniae potwierdzono u 51 dzieci, krztusiec rozpoznano u 131 dzieci. Pacjenci przyjmowani do szpitala często prezentowali zmiany osłuchowe nad polami płucnymi pod postacią świstów, furczeń oraz rzężeń, u niektórych występowała gorączka i wysypka. Obraz radiologiczny wskazywał na zagęszczenia zależne od zmian zapalnych śródmiąższowych, miąższowych lub mieszanych. Zwłaszcza u dzieci młodszych obserwowano gorączkę oraz wysypkę (odpowiednio u 2,5% i 5% dzieci), natomiast 38% pacjentów nie prezentowało przy przyjęciu zmian osłuchowych ani gorączki (głównie dzieci starsze). Z przedstawionego badania wynika, że objawy kliniczne infekcji atypowych układu oddechowego i zakażenia pałeczką krztuśca mogą być niecharakterystyczne, a opóźnienie rozpoznania powoduje wdrożenie nieskutecznego leczenia.

Słowa kluczowe: zapalenie płuc, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis, dzieci
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Użyteczność diagnostyczna niektórych testów wykrywających przeciwciała przeciwko Borrelia burgdorferi
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 108–118
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0011
STRESZCZENIE

Diagnostyka boreliozy często jest problematyczna. Niejednoznaczny obraz kliniczny tej choroby, a także zróżnicowana odpowiedź immunologiczna na występujące w środowisku gatunki Borrelia burgdorferi stwarzają trudności w rozpoznaniu zakażenia. Istotne jest zatem stosowanie takich metod diagnostycznych, które będą w możliwie najmniejszym stopniu obarczone wynikami fałszywie dodatnimi oraz ujemnymi. Przeprowadzone badania oraz porównanie wyników otrzymanych przy zastosowaniu metody ELISA i dwóch rodzajów testów Western blot ukazują znaczną liczbę wyników uznanych za fałszywie dodatnie lub ujemne. Całkowita zgodność wyników testów ELISA i Western blot wyniosła: 65,6% (IgM ELISA: Mikrogen), 69,8% (IgM ELISA: Viramed), 83,9% (IgG ELISA: Mikrogen), 81,9% (IgG ELISA: Viramed). Zaobserwowano większą zgodność wyników dla przeciwciał klasy IgG. Z kolei dla klasy IgM wykazano 11,45% (Mikrogen) i 13,5% (Viramed) ujemnych wyników w teście ELISA potwierdzonych jako dodatnie testem Western blot. Zatem mimo zastosowania bardzo czułego testu przesiewowego uzyskano znaczny odsetek wyników fałszywie ujemnych. Należy unikać takiej sytuacji przy przeprowadzaniu dwuetapowej diagnostyki, w której zakłada się potwierdzanie tylko dodatnich i wątpliwych wyników. W prezentowanym badaniu wykazano, że użyty do diagnostyki test ELISA jest zbyt mało czuły do stosowania go jako test przesiewowy. Uzyskane rozbieżności w wynikach testów Western blot mogą być efektem różnic w składach antygenów oraz sposobie ich pozyskania.

Słowa kluczowe: Borrelia burgdorferi, borelioza, ELISA, Western blot
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Niecharakterystyczne objawy neuroinfekcji po ugryzieniu przez kleszcza u 10-letniego chłopca – opis przypadku
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 121–125
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0012
STRESZCZENIE

Dwa spośród patogenów przenoszonych przez kleszcze na terenie Polski stanowią ważną przyczynę zakażeń ośrodkowego układu nerwowego: krętki Borrelia burgdorferi (czynnik etiologiczny boreliozy z Lyme) oraz wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Zgodnie z danymi Państwowego Zakładu Higieny w roku 2014 odnotowano 13 866 przypadków boreliozy i 196 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Największą zachorowalność na boreliozę obserwuje się latem w północno- -wschodniej części kraju. Choroba może manifestować się objawami ze strony skóry oraz układów ruchu, sercowo- naczyniowego i nerwowego. Wywiad obciążony narażeniem na kleszcze jest ważną wskazówką pomocną przy ustalaniu etiologii zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Wczesne rozpoznanie oraz skuteczne leczenie neuroinfekcji zmniejsza ryzyko trwałych powikłań. Prezentowany przypadek ilustruje konieczność uwzględniania boreliozy z Lyme w diagnostyce różnicowej zakażeń ośrodkowego układu nerwowego.

Słowa kluczowe: neuroinfekcja, choroby odkleszczowe, choroby wektorowe, dzieci
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
Późno rozpoznana wrodzona agenezja płuca lewego u 15-letniego chłopca
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 126–132
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0013
STRESZCZENIE

Agenezja płuca jest rzadką wrodzoną wadą płuc, polegającą na całkowitym braku oskrzela głównego, miąższu i naczyń płucnych. Jednostronna agenezja występuje z częstością 1/10 000–20 000 ciąż. Przyczyna jej powstawania pozostaje nieznana. Nieprawidłowość ta nie powoduje charakterystycznych objawów; może prowadzić do niewydolności oddechowej, ale zdarza się również wieloletni przebieg bezobjawowy. Często podejrzenie tej wady można wysunąć na podstawie radiogramu klatki piersiowej wykonanego z innych przyczyn. Prezentujemy przypadek 15-letniego chłopca z przypadkowo rozpoznaną agenezją płuca lewego. W momencie rozpoznania pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości. Podczas rutynowej wizyty w poradni alergologicznej stwierdzono ściszenie szmeru pęcherzykowego po stronie lewej. Wykonane następnie badanie radiologiczne klatki piersiowej zostało opisane jako niedodma płata dolnego płuca lewego, co było wskazaniem do poszerzenia diagnostyki. Tomografia komputerowa uwidoczniła całkowity brak płuca lewego.

Słowa kluczowe: agenezja płuca, wada wrodzona, płuca
POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)
ANTI-INFECTIVE NEWS: "BADANIE TEST (TIGECYCLINE EVALUATION AND SURVEILLANCE TRIAL)", "ECIL-6 – AKTUALIZACJA REKOMENDACJI Z 2015 r.", "INTERNATIONAL GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF SEPSIS SHOCK 2016"
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (1), p. 135–137
STRESZCZENIE

W styczniowo-lutowym numerze „mSpere”, czasopisma wydawanego pod auspicjami American Society for Microbiology, ukazały się wyniki badania TEST: Potwierdzona wysoka skuteczność tygecykliny w walce z wielolekoopornymi bakteriami Gram-ujemnymi – wyniki badania Globalnej Oceny Działania Tygecykliny na Wielolekooporne Patogeny Gram-Ujemne przeprowadzonego w latach 2004–2014 na Uniwersytecie w Palermo(1)... .

POBIERZ ARTYKUŁ (PDF)