Komentarz redakcyjny do artykułu E. Szymańskiej i K. Winnickiej Ocena właściwości reologicznych i mukoadhezyjnych wybranych preparatów z mometazonu furoinianem w postaci aerozolu do nosa
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz
Zakład Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
Adres do korespondencji: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, e-mail: djurkiewicz@wim.mil.pl
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (2), p. 233–235
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0024