Biegunka u 2-letniego chłopca – etiologia pozajelitowa
1 Department of Paediatrics, Western Ukrainian Specialized Children’s Medical Centre, Lviv, Ukraine
2 Department of Surgery, Western Ukrainian Specialized Children’s Medical Centre, Lviv, Ukraine
3 Department of Clinical Immunology and Allergology, Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Adres do korespondencji: Yaryna Romanyshyn, Dnisterska str., 27, Lviv, Ukraine, 79035, e-mail: yaromanyshyn@ukr.net
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 237–240
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0025
STRESZCZENIE

W niniejszej pracy opisujemy przypadek dziecka z przewlekłą biegunką o niezwykle rzadkiej etiologii, jaką jest zespół WDHA (watery diarrhoea, hypokalaemia, achlorhydria), w języku polskim częściej określany jako zespół Vernera–Morrisona. U dwuletniego chłopca występowały przewlekła biegunka oraz niedobór wzrostu i wagi, skutkując domniemanym rozpoznaniem celiakii. W wyniku dalszego postępowania diagnostycznego, wynikającego z braku efektów wprowadzonej diety bezglutenowej oraz utrzymującej się hipokaliemii przy pogarszającym się stanie pacjenta, ujawniono guza nadnerczy (dojrzały ganglioneuroma) oraz podwyższone stężenie VIP (vasoactive intestinal polypeptide, wazoaktywny peptyd jelitowy), które stanowią kryteria rozpoznania zespołu Vernera–Morrisona. Objawy ustąpiły całkowicie po chirurgicznym usunięciu guza.

Słowa kluczowe: zespół Vernera–Morrisona, VIP, celiakia, hipokaliemia