Kość kurczaka w oskrzelu dająca objawy odoskrzelowego zapalenia płuc u chłopca z astmą
1 Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
2 Department of Otorhinolaryngology, Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Malaysia
Correspondence: Dr Nurul Farahiyah Abdullah, Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, tel.: +6097676420, fax: +6097676424, e-mail: farahiyahabdullah0105@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 346–349
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0044
STRESZCZENIE

Cel badania: Podkreślenie znaczenia wywiadu chorobowego dla wykluczenia aspiracji ciała obcego u dzieci z objawami ze strony układu oddechowego. Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek 2-letniego chłopca z astmą oskrzelową, u którego od dwóch dni utrzymywały się kaszel i trudności w oddychaniu bez obecności świstu krtaniowego. Pacjenta poddano leczeniu z powodu ostrego zaostrzenia astmy oskrzelowej i odoskrzelowego zapalenia płuc, jednak nie dało ono oczekiwanych rezultatów. Szczegółowy wywiad chorobowy ujawnił epizod zakrztuszenia potrawą curry z kurczaka przed przyjęciem do szpitala. Bronchoskopia potwierdziła obecność kości kurczaka w lewym głównym oskrzelu, którą następnie usunięto. Stan dziecka po zabiegu oceniono jako dobry. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdzono ustąpienie objawów zapaści płuca. Wniosek: Dokładny wywiad w celu wykluczenia obecności ciała obcego jest niezbędny, aby uniknąć powikłań.

Słowa kluczowe: odoskrzelowe zapalenie płuc, aspiracja ciała obcego, oskrzele