Rzadki przypadek ciała obcego w jamie nosowej
1 Department of Otorhinolaryngology, Hospital Tengku Ampuan Afzan, 25100 Kuantan, Pahang, Malaysia
2 Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
Correspondence: Mohd Shaiful Nizam Mamat Nasir, Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu,
Kelantan, Malaysia; Department of Otorhinolaryngology, Hospital Tengku Ampuan Afzan, 25100 Kuantan, Pahang, Malaysia, e-mail: drshaiful10@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 337–339
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0042
STRESZCZENIE

Ciała obce w jamie nosowej są częstym zjawiskiem u dzieci i stosunkowo łatwo je usunąć w warunkach ambulatoryjnych. W zależności od rodzaju i umiejscowienia ciała obcego szczególną ostrożność należy zachować wobec baterii lub ciała obcego uwięzionego w nozdrzu. Choć ciało obce można zazwyczaj bezpiecznie usunąć w przychodni, niekiedy konieczne jest zastosowanie znieczulenia, zwłaszcza w przypadku możliwej korozji ciała obcego oraz u pacjentów niewspółpracujących, co ma celu uniknięcie powikłań związanych zarówno z zabiegiem, jak i z samą obecnością ciała obcego. W pracy przedstawiono przypadek 2-letniego chłopca z utrzymującą się od dwóch tygodni obecnością wydzieliny nosowej. W prawym nozdrzu stwierdzono obecność metalowej sprężyny, stanowiącej rzadki rodzaj ciała obcego. Przedmiot z powodzeniem usunięto w warunkach znieczulenia ogólnego, bez powikłań miejscowych.

Słowa kluczowe: ciało obce w jamie nosowej, wydzielina z nosa, metalowa sprężyna