Podejrzana, niegojąca się rana małżowiny usznej
1 Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
2 Department of Otorhinolaryngology, Hospital Tengku Ampuan Afzan, 25100 Kuantan, Pahang, Malaysia
Adres do korespondencji: Mohd Shaiful Nizam bin Mamat Nasir, Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia; Department of Otorhinolaryngology, Hospital Tengku Ampuan Afzan, 25100 Kuantan, Pahang, Malaysia, e-mail: drshaiful10@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (4), p. 425–427
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0057
STRESZCZENIE

Rak kolczystokomórkowy skóry zlokalizowany w obrębie małżowiny usznej występuje głównie u mężczyzn w starszym wieku, którzy są narażeni na długotrwałe działanie promieni słonecznych. W większości przypadków nowotwór ten jest dobrze zróżnicowany i ma postać niebolesnej masy lub nieuszypułowanego guzka. W pracy opisujemy ciekawy przypadek dorosłej kobiety z niegojącą się raną prawej małżowiny usznej – pacjentkę leczono zachowawczo, zanim ustalono rozpoznanie raka kolczystokomórkowego.

Słowa kluczowe: małżowina uszna, rak kolczystokomórkowy skóry, rana