Wprowadzanie ciał obcych do cewki moczowej przez nastoletnich chłopców: narastający problem
1 Department of Paediatric Surgery and Urology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
2 Students’ Research Circle for Paediatric Surgery and Urology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Adres do korespondencji: Stanisław Warchoł, Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa, tel.: +48 22 317 97 56, e-mail: swarchol@poczta.onet.pl
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (4), p. 431–434
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0059
STRESZCZENIE

W piśmiennictwie wzrasta liczba opisywanych przypadków wprowadzania ciał obcych do układu moczowego, jakkolwiek zjawisko to nadal oceniane jest jako rzadko występujące u dzieci. Szczególny typ przedmiotów wprowadzanych do cewki moczowej, również w populacji dziecięcej, stanowią magnetyczne ciała obce, których obecność wymaga nagłej interwencji. W artykule przedstawiono dwa przypadki nastoletnich chłopców leczonych z powodu narastających zaburzeń oddawania moczu wtórnych do wprowadzenia ciał obcych do cewki moczowej – licznych kulek magnetycznych u pierwszego pacjenta i pęsety do brwi u drugiego. Kulki usunięto operacyjnie, pęsetę udało się usunąć manualnie. Opisane przypadki potwierdzają, że w diagnostyce różnicowej objawów ze strony dolnych dróg moczowych powinno się uwzględniać obecność ciała obcego wprowadzonego do cewki lub pęcherza.

Słowa kluczowe: ciała obce, magnes, wprowadzenie ciała obcego, układ moczowy, nastolatki