Zastosowanie preparatu synbiotycznego w kompleksowej terapii pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci w wieku przedszkolnym
1 Department of Biophysics, Biochemistry, Pharmacology and Biomolecular Engineering, Sumy State University, Sumy, Ukraine
2 Department of Paediatrics, Sumy State University, Sumy, Ukraine
3 Department of Foreign Languages, Sumy State University, Sumy, Ukraine
Adres do korespondencji: Professor Oleksandr Ivanovich Smiyan, MD, PhD, Department of Paediatrics, Sumy State University, 28 Troytska Str., Sumy, Ukraine, tel.: +380506316005, e-mail: smiyana@ukr.net
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (4), p. 412–415
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0054
STRESZCZENIE

W artykule omówiono wpływ terapii synbiotycznej na zmiany jakościowe i ilościowe w mikroflorze jelita grubego u dzieci w wieku przedszkolnym chorujących na pozaszpitalne zapalenie płuc. Badaniem objęto 33 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Pacjentów podzielono na dwie grupy. Pierwsza liczyła 17 dzieci otrzymujących standardowe leczenie. Do drugiej grupy włączono 16 pacjentów, u których leczenie uzupełniono podawaniem preparatu synbiotycznego w dawce jedna saszetka na dobę. Ocenę mikroflory jelita grubego u 33 pacjentów przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia oraz w dniach 12.–14. terapii. Do grupy kontrolnej włączono 20 zdrowych dzieci dobranych pod względem wieku i płci. Badanie bakteriologiczne mikroflory jelitowej przeprowadzono metodą Epshtein-Lytvak. Ocena zmian w składzie mikroflory u dzieci z pozaszpitalnym zapaleniem płuc wykazała nasilenie zaburzeń równowagi mikroflory jelitowej u dzieci otrzymujących standardowe leczenie. W odniesieniu do skuteczności preparatu synbiotycznego u pacjentów z pozaszpitalnym zapaleniem płuc wykazano istotną poprawę mikrobiocenozy jelitowej u dzieci otrzymujących kompleksowe leczenie uzupełnione terapią synbiotyczną w porównaniu z dziećmi leczonymi według standardowego schematu. Zatem zastosowanie terapii synbiotycznej u dzieci z pozaszpitalnym zapaleniem płuc poprawia lub w pełni przywraca prawidłową mikroflorę jelitową w pewnych przypadkach. Preparat ten można stosować jako bezpieczny i dogodny sposób przywracania równowagi mikroflory jelitowej oraz zapobiegania patologiom przewodu pokarmowego.

Słowa kluczowe: pozaszpitalne zapalenie płuc, dzieci w wieku przedszkolnym, mikroflora jelitowa