Rozległa limfadenopatia trójkąta szyjnego tylnego jako rzadki, jedyny objaw brodawkowatego raka tarczycy
1 Breast and Endocrine Unit, Department of Surgery, Hospital Queen Elizabeth 2, Ministry of Health Malaysia, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
2 Department of Surgery, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
3 Department of Pathobiology and Medical Diagnostic, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
4 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
Correspondence: Firdaus Hayati, Department of Surgery, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sabah, Sabah, Malaysia, tel.: 088-320000, e-mail: firdaushayati@gmail.com, ORCID Number: 0000-0002-3757-9744
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 77–80
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0013
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Rak brodawkowaty tarczycy jest znany z niskiej złośliwości oraz dobrych wyników prognostycznych. Zazwyczaj występuje w postaci wyczuwalnej masy w obrębie tarczycy, natomiast bardzo rzadko objawia się jako izolowana limfadenopatia szyjna. Do ośrodka zgłosił się pięćdziesięcioletni mężczyzna z rozległą limfadenopatią szyjną nasuwającą podejrzenie przerzutowego raka brodawkowatego tarczycy w badaniu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. W badaniu klinicznym tarczyca niewidoczna i niewyczuwalna. Po wykonaniu tomografii komputerowej szyi pacjenta poddano całkowitej tyreoidektomii i selektywnej prawostronnej resekcji węzłów chłonnych. W badaniu histopatologicznym węzła i wyciętego gruczołu tarczowego potwierdzono przerzut do węzła chłonnego oraz rozpoznanie raka brodawkowatego tarczycy. W pracy omówiono przypadek rozległego przerzutowego raka brodawkowatego tarczycy zlokalizowanego w trójkącie szyjnym tylnym, przedstawiając ogólne aspekty chirurgiczne oraz przegląd piśmiennictwa.

Słowa kluczowe: rak brodawkowaty tarczycy, limfadenopatia, usunięcie węzłów chłonnych szyi