Rozszczep krtani typu IV – rzadka jednostka chorobowa
1 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
2 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, Hospital Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia
Correspondence: Muhammad Hazim bin Abdul Ghafar, Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, Kubang Kerian 161500 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, tel.: 013-3034060, e-mail: drhazim1986@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 81–84
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0014
STRESZCZENIE

Rozszczep krtani to rzadka nieprawidłowość. Zarówno objawy, jak i sposób leczenia różnią się w zależności od stopnia ciężkości anomalii. Rozszczep krtani należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej, w szczególności u noworodków, u których występują świst krtaniowy i nawracająca aspiracja. Większa wiedza na temat choroby, wczesne wykrywanie, dobra intensywna opieka i rozwój technik chirurgicznych sprawiły, iż w ostatnich latach wyniki leczenia u pacjentów z rozszczepem krtani znacząco się poprawiły. W pracy przedstawiono wyjątkowy przypadek rozszczepu krtani typu IV. Zgodnie z naszą wiedzą w kraju autorów – Malezji – nie zgłoszono dotąd przypadku omawianej anomalii.

Słowa kluczowe: rozszczep krtani, wada wrodzona, dzieci