Techniki małoinwazyjne stosowane w leczeniu kamicy układu moczowego u dzieci
1 Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej CMKP, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, Dziekanów Leśny, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
2 Zakład Diagnostyki Obrazowej, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, Dziekanów Leśny, Polska. Kierownik Zakładu: dr n. med. Maria Uliasz
Adres do korespondencji: Joanna Samotyjek, Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej CMKP, Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, tel.: +48 22 765 72 54, e-mail: asiamed@poczta.onet.pl
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 42–46
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0008
STRESZCZENIE

Populacja pediatryczna stanowi szczególną grupę pacjentów z kamicą układu moczowego. W ciągu ostatnich 25 lat częstość występowania tej choroby w populacji pediatrycznej wzrosła z 6% do 10%. Przyczyny zwiększonej zachorowalności nie są do końca wyjaśnione, ale na wzrost częstości kamicy moczowej mogą mieć wpływ różne czynniki: nieprawidłowe nawyki żywieniowe, niewłaściwa dieta, zwłaszcza z dużą zawartością soli i pokarmów bogatych w białko zwierzęce, niedostateczna podaż płynów, otyłość, nadciśnienie tętnicze, zanieczyszczenie środowiska, przyspieszenie tempa życia, niekontrolowana podaż preparatów wielowitaminowych i suplementów. Przeciętny wiek pacjenta pediatrycznego z kamicą wynosi około 7–8 lat. Celem pracy jest przedstawienie technik małoinwazyjnych w leczeniu kamicy układu moczowego w populacji pediatrycznej. Ze względu na wysokie ryzyko nawrotu choroby w tej grupie zasadnicze znaczenie ma wybór takiej metody leczenia, która umożliwiłaby usunięcie złogów w sposób jak najmniej inwazyjny i jednocześnie skuteczny. Wybór odpowiedniego sposobu postępowania zależy od wielu czynników, takich jak: lokalizacja, wielkość i skład złogu, wiek pacjenta, warunki anatomiczne, stopień utrudnienia spływu moczu, nawracające zakażenia układu moczowego. Procedury chirurgicznego leczenia kamicy u dzieci są takie same jak u dorosłych. Wśród technik małoinwazyjnych należy wymienić litotrypsję pozaustrojową (extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL), nefrolitotrypsję przezskórną (percutaneous nephrolithotomy, PCNL), litotrypsję ureterorenoskopową (ureterolithotripsy, URSL) i wsteczną chirurgię śródnerkową (retrograde intrarenal surgery, RIRS). Metody małoinwazyjnego leczenia kamicy u dzieci dzięki zaawansowanemu rozwojowi techniki są efektywne i umożliwiają całkowitą ewakuację złogów już podczas pierwszej procedury. Należy jednak pamiętać, że powinny być wykonywane przez doświadczonych urologów, w wysokospecjalistycznych i dobrze wyposażonych ośrodkach.

Słowa kluczowe: kamica układu moczowego, dzieci, ESWL, PCNL, URSL, RIRS