Gruźlica prosówkowa objawiająca się jako skrofuloza u zdrowego mężczyzny – wyzwanie diagnostyczne
1 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, Hospital Duchess of Kent, KM 3.2, Jalan Utara, 90000 Sandakan, Sabah
2 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
Adres do korespondencji: Boon Chye Gan, Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, Hospital Duchess of Kent, KM 3.2, Jalan Utara, 90000 Sandakan, Sabah, tel.: +60105665008, e-mail: gbchye@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 194–197
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0034
STRESZCZENIE

Gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych stanowi do 40% przypadków gruźlicy pozapłucnej. Przewlekła limfadenopatia szyjna może być jedynym objawem gruźlicy pozapłucnej w okolicy głowy i szyi. Objawy, wyniki kliniczne i rokowanie różnią się znacznie w zależności od układu odpornościowego pacjenta, chorób współistniejących, miejsca zakażenia i jego rozległości. Duże znaczenie mają także wczesna diagnoza i szybkie wdrożenie leczenia. Opisujemy przypadek gruźlicy prosówkowej z zajęciem płuc i pozapłucnym u pozornie zdrowego mężczyzny, którego terapia obejmowała chirurgiczny drenaż ropnia szyi oraz stosowanie przez 9 miesięcy leków przeciwgruźliczych.

Słowa kluczowe: gruźlica, skrofuloza, zapalenie węzłów chłonnych, węzły chłonne, szyja