Naczyniak krwionośny przegrody nosowej – rzadki powód krwawień z nosa u osoby dorosłej
1 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
2 Department of Otorhinolaryngolgy, Hospital Taiping, Malaysia
3 Department of Otorhinolaryngology, Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh, Perak, Malaysia
4 Department of Pathology, Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh, Perak, Malaysia
Adres do korespondencji: Irfan Mohamad, Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, tel.: + 609-7676420, e-mail: irfankb@usm.my
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 203–206
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0036
STRESZCZENIE

Naczyniak krwionośny włośniczkowy nosa jest rzadkim zjawiskiem i występuje jako łagodny guz naczyniowy. Etiologia i czynniki ryzyka pozostają nie w pełni rozpoznane; z pewnością stanowi on stan trudny do leczenia. Przedstawiamy przypadek młodego dorosłego mężczyzny, który cierpiał na niedrożność i krwawienia z nosa przez dwa miesiące, a późniejsza diagnoza potwierdziła obecność naczyniaka włośniczkowego przegrody nosowej. Guz był radiologicznie dobrze określony, dlatego przeznosowe endoskopowe wycięcie zmiany przeprowadzono bez przedoperacyjnej embolizacji.

Słowa kluczowe: naczyniak włośniczkowy zrazikowy, naczyniak krwionośny przegrody nosowej, wycięcie endoskopowe