Torbiel dołka nagłośniowego w postaci kulistej masy u młodej dorosłej osoby
1 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, Hospital Raja Perempuan Zainab II, 15586 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
2 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
Adres do korespondencji: Irfan Mohamad (MMed ORL-HNS), Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, e-mail: irfankb@usm.my
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 191–193
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0033
STRESZCZENIE

Torbiele dołka nagłośniowego są torbielami przewodowymi, które powstają, kiedy gruczoł śluzowy lub zachyłek migdałka językowego ulega poszerzeniu na skutek zaczopowania spowodowanego zapaleniem, podrażnieniem lub urazem. Szczyt zapadalności ma charakter dwumodalny; występują one częściej u dzieci niż u dorosłych. W pracy opisano przypadek 22-letniej kobiety, która przez ponad rok miała wrażenie obecności kulistej masy. Nasofiberolaryngoskopia z użyciem elastycznego endoskopu ujawniła rozległą masę torbielowatą umiejscowioną w zagłębieniu dołka nagłośniowego, która przesłaniała wejście do krtani. Pacjentka pomyślnie przeszła endoskopowe wycięcie torbieli – nie odnotowano powikłań śród- ani pooperacyjnych.

Słowa kluczowe: torbiel dołka nagłośniowego, torbiel krtani, wycięcie endoskopowe