Odma w przestrzeni zagardłowej: rzadkie powikłanie tracheostomii
1 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
2 Speech and Audiology Programme, School of Health Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
Adres do korespondencji: Irfan Mohamad, Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, tel.: +609 7676420, fax: +609 7676424, e-mail: irfankb@usm.my
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 323–326
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0056
STRESZCZENIE

Mimo że tracheostomia techniką otwartą jest uznawana za stosunkowo bezpieczny zabieg otorynolaryngologiczny, nie jest pozbawiona ryzyka powikłań. Wśród rzadkich powikłań tracheostomii wymienia się m.in. odmę w przestrzeni zagardłowej. U 53-letniej pacjentki z obustronnym porażeniem strun głosowych przeprowadzono zabieg tracheostomii techniką otwartą. W okresie pooperacyjnym wystąpiły: gwałtowny kaszel, szczękościsk, łagodny ból szyi, a także objaw opisywany przez pacjentkę jako „pękanie pęcherzyków powietrza pod skórą”. Dokładne badanie palpacyjne szyi wykazało trzeszczenie tkanek (krepitacje). Badanie radiograficzne szyi w projekcji bocznej ujawniło rozległą odmę podskórną w przestrzeni zagardłowej. Za przyczynę wystąpienia powikłania uznano gwałtowny kaszel oraz zbyt mocno zaciśnięte szwy na ranie tracheostomijnej. Leczenie zachowawcze polegające na usunięciu szwów doprowadziło do niemal całkowitego ustąpienia powikłania w ciągu dwóch tygodni.

Słowa kluczowe: odma podskórna, odma w przestrzeni zagardłowej, powikłania, tracheostomia