Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek w przebiegu powikłanego wyprysku Kaposiego
1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Familia s.c. Rozalia Fiedorowicz, Roman Fiedorowicz w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska
2 Kliniczny Oddział Pediatrii, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska
3 Kliniczny Oddział Neonatologii, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska
4 Kliniczny Oddział Nefrologii, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Zielona Góra, Polska
Adres do korespondencji: Marta Fiedorowicz-Kaźmierczak, NZOZ Familia, ul. Nagietkowa 1, 65-012 Zielona Góra, tel.: +48 605 261 062, e-mail: fiedo@onet.eu
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 297–300
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0050
STRESZCZENIE

Pierwotne ostre kłębuszkowe zapalenie nerek jest nagle występującą chorobą kłębuszków nerkowych, związaną z obecnością kompleksów immunologicznych po przebyciu zakażenia paciorkowcem beta-hemolizującym grupy A. Najczęściej ma związek z infekcją paciorkowcową gardła, rzadziej skóry. Do podstawowych objawów chorobowych należą obrzęki, nadciśnienie tętnicze oraz zmiany w moczu pod postacią krwinkomoczu. Mogą również występować objawy ogólne, takie jak złe samopoczucie, nudności czy wymioty. W ciężkiej postaci choroby dochodzi do przesięku do jam ciała oraz niewydolności nerek z koniecznością dializoterapii. Poniżej prezentujemy nietypowy przypadek 9-letniego pacjenta z ostrym kłębuszkowym zapaleniem nerek, do którego doszło w przebiegu nadkażenia bakteryjnego wyprysku Kaposiego.

Słowa kluczowe: kłębuszkowe zapalenie nerek, proteinuria, atopowe zapalenie skóry, Streptococcus pyogenes