Chirurgia bariatryczna

1 Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
2 Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
3 Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
Adres do korespondencji: Anna Otlewska, al. Wiązowa 7/1, 53-127 Wrocław, tel.: +48 500 074 744, e-mail: a.otlewska@gmail.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 159–164
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0030
STRESZCZENIE

Otyłość, stająca się chorobą cywilizacyjną, stanowi istotny problem społeczny, co wynika z rosnącej częstości jej występowania oraz z powikłań, do których prowadzi, przede wszystkim chorób układu sercowo-naczyniowego. Zalecane postępowanie zachowawcze w ramach leczenia otyłości, polegające na stosowaniu diety redukcyjnej oraz podejmowaniu aktywności fizycznej, często nie przynosi skutku lub efekt tych działań nie utrzymuje się długo. Chirurgia bariatryczna jest rozwijającą się dziedziną chirurgii, która w wybranej grupie pacjentów może zostać wykorzystana w leczeniu otyłości. Dostępne są różne metody operacyjne zabiegów bariatrycznych, pozwalające na uzyskanie znacznego spadku masy ciała. Ich przeprowadzenie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania pacjenta przed operacją oraz zmiany nawyków żywieniowych i często przewlekłego stosowania suplementów diety po zabiegu. Tę metodę leczenia należy rozważać u pacjentów, u których postępowanie zachowawcze nie przyniosło spodziewanego efektu. Zabiegi bariatryczne mają na celu doprowadzenie nie tylko do ubytku masy ciała, ale także do poprawy przebiegu często współistniejących z otyłością chorób, takich jak cukrzyca typu 2 czy nadciśnienie tętnicze.

Słowa kluczowe: otyłość, cukrzyca typu 2, operacje bariatryczne, dieta