Porencefalia jako rzadka przyczyna oczopląsu

1 Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Health Campus, Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia
2 Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, Faculty of Medicine, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia
Adres do korespondencji: Dr Muhammad Nu’aim Ishak, Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Health Campus, 16150 Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia, tel.: +60139730952, e-mail: nuaim85@gmail.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 227–229
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0043
STRESZCZENIE

Oczopląs jest schorzeniem polegającym na mimowolnych, rytmicznych ruchach gałek ocznych, które mogą przyjmować różną postać. Rodzaj ruchu gałek ocznych i kierunku oczopląsu, a także obecność objawów towarzyszących mogą dawać klinicystom wskazówkę dotyczącą umiejscowienia zaburzenia wywołującego oczopląs i jego etiologii. U pacjentów pediatrycznych schorzenie jest zwykle wadą wrodzoną lub pojawia się w okresie niemowlęcym – jedynie w niewielkim odsetku ma charakter nabyty. W pracy przedstawiono przypadek chłopca z samoistnym oczopląsem występującym od 3. roku życia. U pacjenta nie stwierdzono żadnych innych schorzeń otologicznych ani neurologicznych. Odnotowano natomiast trudności w uczeniu się. W rezonansie magnetycznym mózgu chłopca wykazano obecność bardzo rzadko występującej zmiany w postaci torbieli porencefalicznej.

Słowa kluczowe: oczopląs, torbiel porencefaliczna, oczopląs samoistny, trudności w uczeniu się