Przydatność ultrasonografii w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów

1 Zakład Radiologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Warszawa, Polska
2 Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Marta Idzior, Zakład Radiologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa, tel.: +48 698 909 798, e-mail: idzior.marta@gmail.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 175–180
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0033
STRESZCZENIE

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów stanowi niejednorodną grupę idiopatycznych artropatii zapalnych występujących u dzieci poniżej 16. roku życia i trwających przynajmniej sześć tygodni. Wprowadzenie nowych leków biologicznych radykalnie zmieniło rokowanie w tej chorobie. Ich zdolność do hamowania głównych mechanizmów odpowiedzialnych za przewlekłe stany zapalne zapobiega uszkodzeniom oraz przewlekłej dysfunkcji stawów. Jest to możliwe tylko dzięki szybkiemu rozpoznaniu i wczesnemu wprowadzeniu leczenia. Jedną z głównych metod obrazowania stosowanych w diagnostyce młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów jest badanie ultrasonograficzne. Niniejszy artykuł stanowi przegląd najnowszej literatury dotyczącej obrazowania ultrasonograficznego w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów. Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego to ciągle rozwijająca się technika obrazowania, która staje się coraz bardziej przydatna w praktyce klinicznej. W przypadku młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów umożliwia ocenę wielu stawów obwodowych oraz rozpoznanie cech aktywnego zapalenia stawów, takich jak zapalenie błony maziowej, zapalenie pochewki ścięgna, entezopatie i zmiany destrukcyjne: nadżerki, torbiele podchrzęstne i podkorowe, utrata chrząstki. Ultrasonografię układu mięśniowo-szkieletowego wykorzystuje się do wczesnej diagnozy, monitorowania leczenia i rozpoznawania remisji choroby lub jej powikłań. W przeciwieństwie do innych metod obrazowania technika ta jest powszechnie dostępna, bezpieczna (brak promieniowania), nie wymaga od pacjenta unieruchomienia, może być wykonywana w sposób dynamiczny, dostarczając dodatkowych informacji, np. dotyczących ślizgania ścięgna, pozwala na realizowanie wielu procedur pod jej kontrolą.

Słowa kluczowe: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, badanie ultrasonograficzne, młodzieńcze spondyloartropatie, układ mięśniowo-szkieletowy