Surowicze stężenia cynku u dzieci z nawracającymi infekcjami i chorobami atopowymi

1 Laboratorium Synevo, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Łódź, Polska
2 Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska (Mikołaj Gwardys: ORCID: 0000-0001-6552-0486)
Adres do korespondencji: Prof. dr hab. n. med. Iwona Stelmach, Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii, Ośrodek Pediatryczny im. J. Korczaka, Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Piłsudskiego 71, 90-329 Łódź, tel.: +48 42 207 47 26, faks: +48 42 677 63 58, e-mail: alergol@kopernik.lodz.pl

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 181–185
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0034
STRESZCZENIE

Cynk jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym ludziom w wielu procesach metabolizmu komórkowego, koniecznym dla katalitycznej aktywności ponad 100 enzymów. Odgrywa rolę w układzie odpornościowym, syntezie białek, gojeniu ran, syntezie DNA i podziałach komórkowych. Jego działanie immunomodulacyjne i przeciwzapalne zostało ocenione w wielu badaniach. Niedobór cynku hamuje zarówno odporność wrodzoną, jak i swoistą, zaburza fagocytozę, zabijanie wewnątrzkomórkowe oraz produkcję cytokin przez makrofagi. Nawet niewielkie niedobory cynku mogą upośledzać funkcje makrofagów i neutrofili. Cynk jako jeden z najważniejszych mikroelementów jest obecny w wielu enzymach, ma wpływ na syntezę białek, hormonów i krwinek czerwonych, prawidłowe funkcjonowanie skóry i błon śluzowych. Niedobór cynku jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy. Ostatnie badania dowodzą, że suplementy cynku mogą skutecznie tłumić przewlekłe stany zapalne, a włączenie tego mikroelementu do terapii skutecznie hamuje anafilaksję. Celem pracy była ocena stężenia cynku u dzieci hospitalizowanych z powodu nawracających infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych oraz z powodu chorób atopowych. Stwierdzono, że u 30% badanych dzieci stężenie tego pierwiastka jest obniżone. Niedobór cynku był większy u dzieci z nawracającymi infekcjami w porównaniu z dziećmi, u których stwierdzono chorobę atopową. Zaobserwowano, że im wyższe stężenie IgE swoistych, tym wyższe stężenie cynku w surowicy badanych dzieci. Wyniki sugerują, że u hospitalizowanych dzieci występują niższe stężenia cynku, co może wskazywać na jego udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej, szczególnie u pacjentów wykazujących zaburzenia odpornościowe.

Słowa kluczowe: cynk, dzieci, infekcje, atopia