Urazowa ekstrakcja zęba z ciężkimi powikłaniami

Department of Otorhinolaryngology, Hospital Selayang, Lebuhraya Selayang-Kepong, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia
Adres do korespondencji: Jeyasakthy Saniasiaya, MD, MMED (ORL-HNS), Department of Otorhinolaryngology, Hospital Selayang, Lebuhraya Selayang-Kepong, 68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia, e-mail: shakthy_18@yahoo.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 221–223
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0041
STRESZCZENIE

Ropień przestrzeni przygardłowej jest poważnym, zagrażającym życiu powikłaniem zakażeń pochodzenia zębowego, wymagającym niezwłocznej interwencji chirurgicznej i leczenia. Rozwój ropnia przestrzeni przygardłowej w następstwie zakażenia zębopochodnego nie jest w praktyce klinicznej zjawiskiem rzadkim. W pracy opisano przypadek starszego mężczyzny, u którego po ekstrakcji zęba wystąpił obrzęk lewego policzka oraz rozległy ropień w obrębie przestrzeni przygardłowej z towarzyszącą niedrożnością dróg oddechowych. U pacjenta wykonano dwukrotne nacięcie i drenaż ropnia oraz zaopatrzenie rany. Zastosowano dożylne leczenie antybiotykami. Choć ekstrakcja zęba jest rutynowym zabiegiem stomatologicznym, niezbędne jest zachowanie ostrożności podczas jego wykonywania ze względu na ryzyko ciężkich powikłań, jak w przedstawionym przypadku.

Słowa kluczowe: ekstrakcja zęba, ropień zębowy, ropień przestrzeni przygardłowej