Aspiracja mnogich ciał obcych: opis przypadku

Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
Adres do korespondencji: Dr Norhafiza Mat Lazim – ORL – Head and Neck Surgeon (Clinical Fellowship Head and Neck Surgical Oncology, Antoni Van Leeuwenhoek-Netherlands Cancer Institute); Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, tel.: +6097676420, fax: +6097676424, e-mail: norhafiza@usm.my

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 325–328
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0060
STRESZCZENIE

Ciało obce w drzewie tchawiczo-oskrzelowym jest stanem nagłym, który często występuje w pediatrycznej grupie wiekowej. Opóźnienie w rozpoznaniu i usunięciu ciała obcego może skutkować wysoką chorobowością i śmiertelnością. Przedstawiamy przypadek chłopca w wieku 1 roku i 6 miesięcy, u którego doszło do aspiracji kilku orzeszków ziemnych obustronnie do płuc. Przypadek zakończył się śmiercią dziecka z powodu powikłań sercowo-płucnych. Prezentowany opis przypadku ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność zbierania dokładnego wywiadu od rodziców, śródoperacyjnego podejrzenia aspiracji więcej niż jednego ciała obcego oraz oceny warunków anatomicznych i wyboru instrumentacji umożliwiającej maksymalne skrócenie czasu zabiegu.

Słowa kluczowe: ciało obce, aspiracja, dziecko