Ciężki przebieg atopowego zapalenia skóry u chłopca uczulonego na alergeny ziemniaka

1 Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
2 Studenckie Koło Naukowe Pediatrii przy Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Agata Wawrzyniak, Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa, e-mail: awawrzyniak@wim.mil.pl

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 301–305
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0055
STRESZCZENIE

Alergia pokarmowa jest istotnym problemem wśród populacji dziecięcej. Do produktów spożywczych, które najczęściej wywołują reakcje alergiczne, zaliczają się: mleko krowie, pszenica, orzechy ziemne, jajo kurze, ryby i owoce morza. Choroby związane z alergią pokarmową to między innymi atopowe zapalenie skóry, pokrzywka lub astma. Najcięższą postać reakcji alergicznej stanowi wstrząs anafilaktyczny. Podstawowym lekiem stosowanym w leczeniu anafilaksji jest adrenalina w dawce 0,01 mg/kg m.c. (maksymalnie 0,3–0,5 mg) podawana domięśniowo. Leczeniem z wyboru alergii pokarmowej jest dieta eliminacyjna. W przypadku objawów utrzymujących się mimo zastosowania interwencji żywieniowej należy rozszerzyć diagnostykę, wykorzystując punktowe testy skórne i/lub przeciwciała IgE swoiste. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny 2,5-letniego chłopca z erytrodermią w przebiegu atopowego zapalenia skóry, skierowanego do Kliniki autorów z powodu braku poprawy w leczeniu ambulatoryjnym. W przebiegu hospitalizacji udało się ustalić, że przyczyną objawów u dziecka były alergeny ziemniaka.

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, alergeny ziemniaka, alergia pokarmowa, erytrodermia, IgE