Nowa wieloukładowa choroba zapalna o możliwym związku z zakażeniem SARS-CoV-2 u 6-letniego chłopca

1 Klinika Pediatrii i Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
2 Klinika Pediatrii i Gastroenterologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Lublin, Polska
Adres do korespondencji: Agnieszka Pawłowska-Kamieniak, Klinika Pediatrii i Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, tel.: +48 81 718 54 20, faks: +48 81 743 13 53, e-mail: gastro6088@onet.pl

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 295–300
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0054
STRESZCZENIE

W grudniu 2019 roku w Chinach odnotowano przypadki zachorowań na nowego odzwierzęcego koronawirusa, które stopniowo przybrały postać pandemii. Początkowo sądzono, że zachorowania u dzieci mają łagodną postać. W kwietniu 2020 roku stwierdzono możliwy związek nowej wieloukładowej choroby zapalnej u dzieci z SARS-CoV-2. W maju Royal College of Paediatrics and Child Health opublikowało kryteria konieczne do rozpoznania nowej jednostki chorobowej. W pracy przedstawiono przypadek 6-letniego chłopca, u którego na podstawie danych z wywiadu, badania przedmiotowego, wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych oraz w odniesieniu do dostępnych publikacji autorki rozpoznały retrospektywnie wieloukładową chorobę zapalną o możliwym związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Słowa kluczowe: wieloukładowa choroba zapalna, COVID-19, populacja pediatryczna