Pentraksyna 3 – możliwości zastosowania w neonatologii i pediatrii

Klinika Neonatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Wydział Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, Polska
Adres do korespondencji: Martyna Szymkowiak, Klinika Neonatologii, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice, tel.: +48 570 032 632, e-mail: mszymkowiak@sum.edu.pl

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 247–250
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0045
STRESZCZENIE

Pentraksyna 3 (PTX3) jest wielofunkcyjnym białkiem ostrej fazy należącym do rodziny długich pentraksyn, którego synteza zachodzi w licznych komórkach organizmu pod wpływem czynników prozapalnych oraz lokalnie, w miejscu zapalenia. W warunkach fizjologii PTX3 jest magazynowana w ziarnistościach neutrofili, gdzie znajduje się stała pula glikoproteiny. Wzrost stężenia PTX3 w surowicy krwi obserwuje się już godzinę po zadziałaniu bodźca uszkadzającego. Ocena stężenia PTX3 w surowicy może służyć do diagnostyki zaburzeń płodności u kobiet, a także być wykorzystywana w patologii ciąży, u kobiet zagrożonych stanem przedrzucawkowym, cukrzycą ciężarnych, przedwczesnym odpłynięciem płynu owodniowego i porodem przedwczesnym. Funkcja biologiczna PTX3 nie jest do końca poznana, szczególnie w populacji noworodków i dzieci. Dotychczas nie opracowano wartości referencyjnych stężenia PTX3 u noworodków i dzieci. Białko to można wykorzystywać jako marker nadciśnienia płucnego u noworodków, a także do oceny stopnia niewydolności oddechowej wcześniaków. U starszych dzieci PTX3 jest przydatna w ocenie nasilenia choroby meningokokowej i posocznicy, a także w trakcie leczenia astmy dziecięcej. W literaturze można znaleźć prace, w których stężenie PTX3 we krwi istotnie koreluje z zaawansowaniem uszkodzenia nerek w przebiegu plamicy Schönleina–Henocha u dzieci, a pomiar stężenia tego białka w moczu służy do wykrywania destrukcji miąższu nerek po przebytym zapaleniu odmiedniczkowym.

Słowa kluczowe: pentraksyna 3, noworodek, białka ostrej fazy