Wyprysk opryszczkowy u niemowlęcia – opis przypadku

1 Department of Pediatrics №2, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
2 Communal Nonprofit Enterprise “City Children’s Clinical Hospital of Lviv”, Allergy Department, Lviv, Ukraine
3 Department of Internal Medicine №2, Clinical Immunology and Allergology, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
4 Department of Clinical Immunology and Allergology, Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Adres do korespondencji: Associate Professor, Oksana Matsyura, PhD, Communal Nonprofit Enterprise “City Children’s Clinical Hospital of Lviv”, Allergy Department, 4 Pylyp Orlyk Street, 79059 Lviv, Ukraine, tel.: +38 097 305 92 73, e-mail: omatsyura@gmail.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 320–324
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0059
STRESZCZENIE

Wyprysk opryszczkowy jest przewlekłą chorobą skóry przebiegającą z obecnością zmian skórnych o charakterze nadżerek i owrzodzeń. Schorzenie to występuje u dzieci, głównie młodszych. Przedstawiony w niniejszej pracy przypadek kliniczny ukazuje ciężki przebieg zakażenia wywołanego przez herpeswirus współistniejącego z atopowym zapaleniem skóry u 5-miesięcznego niemowlęcia. W trakcie badania u dziecka stwierdzono wysypkę w postaci pęcherzyków i krost obecnych na całym ciele, szczególnie zaznaczoną na skórze twarzy, głowy, szyi i klatki piersiowej. Wpływ infekcji na przebieg procesów alergicznych stanowi złożone i niejednoznaczne zagadnienie. Wykazano, że zakażenie może przyczynić się do rozwoju alergii i zaostrzyć przebieg już istniejącego zapalenia alergicznego. W ostatnich latach coraz więcej badań wskazuje na profilaktyczny wpływ infekcji na rozwój patologii alergicznej u dzieci, szczególnie w pierwszych latach życia.

Słowa kluczowe: wyprysk opryszczkowy, wirus opryszczki pospolitej, diagnostyka