2019-05-08
IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, 22–25 maja 2019 r., Szczawnica

Nasza konferencja jest już kolejnym, cyklicznym spotkaniem wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym celem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych z różnych obszarów i dziedzin nauki na rzecz rozwoju biologii medycznej.

Realizując motto naszej konferencji, postaramy się dołożyć wszelkich starań, by uczestnicy konferencji mogli się spotkać z ludźmi, którzy rzeczywiście tworzą współczesną i przyszłą medycynę. Będą to uznani w kraju i na świecie pionierzy i liderzy swoich dziedzin, którzy przedstawią obecny stan wiedzy oraz wyzwania na przyszłość. Wzorem ubiegłych lat nie tylko będzie można posłuchać ciekawych wykładów, ale także porozmawiać i nawiązać kontakty naukowe w sprzyjającej i ciepłej atmosferze.

Więcej informacji: https://wimcon.wim.mil.pl/biologia_medycyna_terapia/