Komitet naukowy

Redaktor naczelny
prof. dr hab. n. med. Anna Jung
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

Zastępca Redaktora naczelnego
dr hab. n. med. Bolesław Kalicki, prof. instytutu
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

Redaktorzy tematyczni
dr hab. n. med. Katarzyna Jobs (Warszawa) – pediatria, nefrologia
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

dr hab. n. med. Sławomir Lewicki (Warszawa) – biologia medyczna
Zakład Medycyny Regeneracyjnej i Biologii Komórki, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego, Warszawa, Polska

dr n. med. Agnieszka Lipińska-Opałka (Warszawa) – pediatria
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

lek. Anna E. Płatek (Warszawa) – kardiologia
I Katedra i Klinika Kardiologii; Katedra i Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska

prof. dr hab. n. med. Leszek Szydłowski (Katowice) – kardiologia
Klinika Kardiologii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Katowice, Polska

dr n. med. Agata Wawrzyniak (Warszawa) – pediatria
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman (Łódź) – pediatria, immunologia
Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska

prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska (Wrocław) – pediatria, nefrologia
Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska

dr n. med. Janusz Żuber (Warszawa) – choroby wewnętrzne, choroby zakaźne
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

Międzynarodowa Rada Programowa
prof. Kurt Ammer
Ludwig Boltzmann Forschungsstelle für Physikalische Diagnostik, Hanuschkrankenhaus, Vienna, Austria

prof. Marina Nikolayevna Dolzhenko
Department of Cardiology, P.L. Shupyk’s National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev, Ukraine

prof. Claudine Kieda
Centre for Molecular Biophysics, National Center for Scientific Research (Centre national de la recherche scientifique, CNRS), Orléans, France; Laboratorium Onkologii Molekularnej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

prof. Małgorzata Kloc
Houston Methodist Hospital and Houston Methodist Research Institute, Houston, USA

prof. Jacek Kubiak
CNRS, Universite Rennes 1, IGDR, Rennes, France

prof. Leszek Lisowski
Children’s Medical Research Institute, Australia

prof. Ivan Milanov
“St. Naum” University Hospital for Active Treatment in Neurology and Psychiatry, Sofia, Bulgaria

prof. Adriana Nica
University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, National Institute of Rehabilitation, Bucharest, Romania

prof. Nagaraja Rao
Lithotryptor Unit, South Manchester University Hospital NHS Trust, Withington Hospital, Nell Lane, Manchester, United Kingdom

prof. Allen Rodgers
Department of Medical Biochemistry, University of Cape Town, Cape Town, South Africa

prof. Kemal Sarica
Dr. Lufti Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Urology, Istambul, Turkey

Komitet naukowy
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

dr n. med. Jerzy Białecki
Klinika Ortopedii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Otwock, Polska

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska

prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal
Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie; Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa, Polska

gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

prof. dr hab. n. med. Jerzy Gil
Klinika Gastroenterologii, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
Klinika Pneumonologii i Alergologii, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz, prof. CMKP
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Urologii Dziecięcej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Oddział Chirurgii Dziecięcej, SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym im. Dzieci Warszawy; Warszawa, Dziekanów Leśny, Polska

prof. dr hab. n. med. Maciej Kaczmarski
Gabinet Pediatryczny Prof. dr hab. med. Maciej Kaczmarski, Białystok, Polska

dr hab. n. med. Jolanta Korsak, prof. instytutu
Zakład Transfuzjologii Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników, Rabka-Zdrój, Polska

prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
Klinika Ortopedii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Otwock, Polska

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wrocław, Polska

prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
Lecznica ONKOLMED, Warszawa, Polska

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna, Polska

prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Warszawa, Polska

dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski, prof. instytutu
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska

prof. dr hab. n. med. Andrzej Sysa
Klinika Kardiologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Polska

prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska
Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

dr n. biol. Robert Zdanowski
Laboratorium Onkologii Molekularnej i Terapii Innowacyjnych, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska