O czasopiśmie

„Pediatria i Medycyna Rodzinna” (Pediatr Med Rodz) jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem naukowym, publikującym prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne stanowiące istotny wkład w rozwój pediatrii i medycyny rodzinnej.
 

Czasopismo jest adresowane do osób prowadzących badania naukowe w dziedzinie pediatrii, podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dziedzinach pokrewnych, pediatrów, lekarzy rodzinnych, internistów i innych osób pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej, lekarzy w trakcie specjalizacji, studentów. Misją pisma jest edukowane i upowszechnianie najnowszej wiedzy, jak również promowanie rozwoju badań naukowych z zakresu pediatrii i medycyny rodzinnej.
 

„Pediatria i Medycyna Rodzinna” jest kwartalnikiem wydawanym pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, w języku polskim i angielskim.

Redaktor naczelnyProf. dr hab. n. med. Anna Jung.


Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 

Wydajemy także kwartalniki:

 

  • Brak opłat za proces recenzji i publikację.
  • W 2015 roku w czasopiśmie zostało opublikowanych łącznie 31 prac oryginalnych i poglądowych (a także 11 opisów przypadków).