Obustronne polipy migdałka o charakterze naczyniaka chłonnego u dziecka z problemem chrapania
1 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
2 Department of Pathology, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia
Correspondence: Boon Chye Gan, Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, tel.: +60105665008, e-mail: gbchye@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 419–422
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0046
STRESZCZENIE

Polipy o charakterze naczyniaka chłonnego migdałka podniebiennego są w praktyce klinicznej odnotowywane bardzo rzadko – dotychczas opisano jedynie około 30 przypadków. Zazwyczaj stwierdzano jednostronne zmiany w obrębie migdałka podniebiennego, tylko u jednego dziecka migdałki były zajęte obustronnie. Polipy o charakterze naczyniaka chłonnego mogą budzić zaniepokojenie pacjenta oraz lekarza ze względu na umiejscowienie po jednej stronie oraz wygląd przypominający nowotwór migdałka. Zważywszy na rzadkość występowania oraz różnorodność nazewnictwa jednostka ta może być również trudna do rozpoznania zarówno dla otolaryngologa, jak i niedoświadczonego patologa. Przedstawiamy niezwykle rzadki przypadek obustronnych polipów migdałka o charakterze naczyniaka chłonnego u dziecka z problemem chrapania, u którego skuteczny okazał się zabieg tonsillektomii.

Słowa kluczowe: migdałek, tonsillektomia, polip, hamartoma, guz