Koarktacja aorty u niemowlęcia z infekcją układu oddechowego wywołaną przez RSV
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, Oddział Pediatryczny, Mława, Polska
Adres do korespondencji: Kamila Kalman-Toczyłowska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, ul. A. Dobrskiej 1, 06-500 Mława, tel.: +48 23 654 32 35, e-mail: Pediatria.mlawa@onet.pl
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (2), p. 222–230
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0023
STRESZCZENIE

W niniejszej pracy opisano przypadek niemowlęcia z koarktacją aorty, którą wykryto przypadkowo w czasie infekcji dróg oddechowych. U dziecka, które nie miało dolegliwości w okresie noworodkowym ani w pierwszym półroczu życia, nagle rozwinęła się ciężka niewydolność serca, której objawy w początkowym okresie sugerowały infekcję dróg oddechowych. Wstępne rozpoznanie ustalono na podstawie wykonanego badania radiologicznego klatki piersiowej. Badanie to w ostatnich latach jest niedoceniane, a nawet pomijane w czasie diagnostyki dolegliwości ze strony układu oddechowego, zwłaszcza u najmłodszych dzieci.

Słowa kluczowe: koarktacja aorty, wrodzona wada serca, RTG klatki piersiowej