Ból szyi jako jedyny objaw torbieli zębopochodnych
1 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, 16150, Kelantan, Malaysia
2 Hospital Universiti Sains Malaysia, Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
3 Oromaxillofacial Unit, School of Dental Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
4 Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, Penang General Hospital, Georgetown 10990, Pulau Pinang, Malaysia
5 Department of Oral Surgery, Penang General Hospital, Georgetown 10990, Pulau Pinang, Malaysia
Adres do korespondencji: Irfan Mohamad, Department of Otorhinolaryngology – Head & Neck Surgery, Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian, 16150, Kelantan, Malaysia, e-mail: irfankb@usm.my
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 185–187
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0031
STRESZCZENIE

Objawem często wprowadzającym w błąd, a przez to źle leczonym, jest ból rzutowany. Wiedza o jego pochodzeniu ma istotne znaczenie diagnostyczne – lekarze mogą nie zauważyć podstawowej patologii jamy ustnej lub ustno-gardłowej, jeżeli przeoczą objawy, które nie są im znane lub związane bezpośrednio z danymi narządami. Przedstawiamy przypadek 75-letniego mężczyzny, u którego zdiagnozowano torbiel żuchwy w związku z nagłym, bardzo silnym lewostronnym bólem szyi promieniującym do lewej strony twarzy i okolicy zausznej. Ortopantomogram ujawnił dużą torbielowatą zmianę chorobową rozciągającą się od lewej dolnej granicy żuchwy do gałęzi. Najczęstszymi zmianami torbielowymi w okolicy szczękowo-twarzowej są torbiele zębopochodne.

Słowa kluczowe: ból rzutowany, torbiele zębopochodne, żuchwa, ortopantomogram