Nawracające infekcje dróg oddechowych – maska czy objaw slingu naczyniowego?
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków Polska
Adres do korespondencji: Magdalena Czerżyńska, Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, e-mail: mmagdalenacz@gmail.com
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 188–190
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0032
STRESZCZENIE

Sling tętnic płucnych jest rzadką wrodzoną anomalią naczyniową, polegającą na odejściu lewej tętnicy płucnej od prawej tętnicy płucnej. Niniejszy opis prezentuje przypadek pacjenta z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych, który był z tego powodu systematycznie badany w specjalistycznych centrach pneumonologicznych od 2. roku życia. Dopiero w wieku 7 lat badanie echokardiograficzne pomogło zdiagnozować sling tętnicy płucnej. Następnie wykonane badanie tomografii komputerowej potwierdziło rozpoznanie, uwidoczniając ponadto bronchomalację drzewa oskrzelowego. Sling lewej tętnicy płucnej jest anomalią rzadko diagnozowaną echokardiograficznie. Leczenie chirurgiczne tej wady we wczesnych latach życia zapobiega rozwojowi zmian w postaci bronchomalacji i rozstrzeni oskrzeli – w takich przypadkach niezbędna jest rehabilitacja, a nawet plastyka drzewa oskrzelowego.

Słowa kluczowe: tętnice płucne, wrodzona wada serca, bronchomalacja, nawracające infekcje dróg oddechowych, echokardiografia