Zapalenie trzustki związane z hipertriglicerydemią wywołane przyjmowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych – rzadkie, lecz śmiertelne powikłanie
1 General Surgical Department, Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Malaysia
2 Department of Surgery, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
3 Faculty of Medicine, Universiti Sains Islam Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
4 Department of Surgery, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sabah, Sabah, Malaysia
5 Department of Pathobiology and Medical Diagnostic, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sabah, Sabah, Malaysia
Adres do korespondencji: Firdaus Hayati, Lecturer and General Surgeon, Department of Surgery, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sabah, Sabah, Malaysia, tel.: 088-320000 ext. 611029, e-mail: firdaushayati@gmail.com, ORCID: 0000-0002-3757-9744
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 316–318
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0054
STRESZCZENIE

Ostre zapalenie trzustki o różnej etiologii jest częstym problemem pacjentów zgłaszających się na ostry dyżur chirurgiczny. Za jedną z jego przyczyn uznaje się hipertriglicerydemię, zwłaszcza w przypadku podwyższonego stężenia trójglicerydów oraz braku innych czynników etiologicznych. Niemniej jednak choroba ta rzadko rozwija się w związku ze stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych. W pracy przedstawiono przypadek 35-letniej kobiety z ostrym zapaleniem trzustki spowodowanym hipertriglicerydemią w następstwie przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Autorzy zwracają uwagę na potrzebę uwzględnienia działań niepożądanych tej metody antykoncepcji, powszechnie stosowanej przez kobiety w wieku rozrodczym. Odpowiednio zebrany wywiad chorobowy i badania kliniczne, w tym ocena profilu lipidowego surowicy u pacjentek wysokiego ryzyka, są pomocne w wyjaśnieniu etiologii i pozwalają uniknąć choroby w przyszłości.

Słowa kluczowe: doustne środki antykoncepcyjne, zapalenie trzustki, hipertriglicerydemia