Niezróżnicowany rak zatokowo-nosowy – rzadka przyczyna wytrzeszczu oczu u starszych osób

1 Department of Ophthalmology, School of Medical Sciences, Health Campus, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia
2 Hospital Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia
3 Department of Ophthalmology, Kuliyyah of Medicine, International Islamic University Malaysia, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang, Malaysia
4 Department of Radiology, School of Medical Sciences, Health Campus, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia
5 Department of Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery, School of Medical Sciences, Health Campus, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia
Adres do korespondencji: Wan-Hazabbah Wan Hitam, Department of Ophthalmology, School of Medical Sciences, Health Campus, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia, tel.: +609 767 6362, e-mail: hazabbah@usm.my, hazabbah@yahoo.com

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 334–336
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0062
STRESZCZENIE

Niezróżnicowany rak zatokowo-nosowy to rzadki i niezwykle agresywny nowotwór przewodu zatokowo-nosowego. Charakteryzuje się szybkim i destrukcyjnym wzrostem. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 71-letniego mężczyzny pochodzenia malajskiego z utrzymującym się od miesiąca, postępującym wytrzeszczem lewego oka, któremu towarzyszyły lewostronne ograniczenie widzenia, okresowe podwójne widzenie oraz brak powonienia. Ostatecznie u pacjenta rozpoznano niezróżnicowanego raka zatokowo-nosowego. Po serii zabiegów radioterapii uzyskano poprawę stanu zdrowia chorego. Niniejszy opis przypadku wskazuje na konieczność uwzględnienia diagnozy niezróżnicowanego raka zatokowo-nosowego u osoby w podeszłym wieku, u której występują wytrzeszcz oczu oraz objawy nosowe.

Słowa kluczowe: wytrzeszcz oczu, niezróżnicowany rak zatokowo-nosowy