Zakażenie pałeczką Burkholderia pseudomallei, rzadka manifestacja oczna – seria przypadków

1 Department of Opthalmology, Hospital Tengku Ampuan Afzan, Jalan Air Puteh, 25100 Kuantan, Pahang, Malaysia
2 Department of Ophthalmology, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
3 Department of Surgical Based Discipline, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Malaysia Sabah, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Adres do korespondencji: Khairy Shamel Sonny Teo, Department of Ophthalmology, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia, e-mail: khairyshamel@usm.my

Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 329–333
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0061
STRESZCZENIE

Burkholderia pseudomallei jest Gram-ujemną bakterią beztlenową wywołującą melioidozę. W artykule przedstawiono serię trzech przypadków rzadkiej prezentacji ocznej zakażenia Burkholderia pseudomallei u pacjentów z dodatnim wynikiem badania serologicznego w kierunku melioidozy w malezyjskim stanie Pahang. Pierwszy przypadek dotyczył 32-letniego mężczyzny, u którego nagle doszło do pogorszenia widzenia w lewym oku, bez towarzyszących dolegliwości bólowych. Pacjent w wywiadzie podawał pływanie w rzece. W badaniu okulistycznym ujawniono ropień w obrębie naczyniówki wraz z odwarstwieniem dolnej części siatkówki. Drugi przypadek dotyczył 14-letniego chłopca z bezbolesnym pogorszeniem widzenia w lewym oku oraz obrzękiem ślinianki przyusznej w wywiadzie. Badanie dna oka wykazało obrzęk tarczy nerwu wzrokowego i ognisko w plamce w kształcie gwiazdy. Trzeci opisany przypadek dotyczył 10-letniego chłopca z ziarniniakiem w obrębie tarczy nerwu wzrokowego oka lewego i częściowym wysiękowym odwarstwieniem siatkówki oraz zapaleniem naczyń. We wszystkich opisanych przypadkach wdrożono antybiotykoterapię (ceftazydym) z dobrym skutkiem. U każdego pacjenta z podejrzeniem zakaźnego zapalenia błony naczyniowej oka należy zawsze brać pod uwagę wariant oczny melioidozy. Wysokie prawdopodobieństwo takiego zakażenia wymaga wczesnej i odpowiedniej terapii.

Słowa kluczowe: melioidoza, Burkholderia pseudomallei, manifestacja oczna